Thơ tình trong truyện Doreamon

Thơ tình trong truyện Doreamon1962

Cùng nghe Nobita và Doreamon ngâm thơ tình

Má ơi cứu conNhóc 29Chuyện ba ngườiNhóc 12