Up yours... !

Up yours... !19276

Không hiểu cớ chi mà phải dùng đến ngón tay thối -> một fan hâm mộ cuồng không đợi tuổi

Suy tưNhóc 16Điệu múa cún conHappy !!!!