Quần chip cho tê giác

Quần chip cho tê giác645

Chú tê giác mặc quần chíp hay chỉ là sản phẩm của photoshop, mời các bạn đoán

Thơ ngây nhất chính là emUp yours... !Đại ca miền núiAi biểu ăn cho mập như heo