Triết lý họ nhà vừa mập vừa tham ăn

Triết lý họ nhà vừa mập vừa tham ăn13149

Tôi mập không phải là do tôi tham ăn mà là vì một cơ thể nhỏ không thể chứa được một nhân cách quá lớn

Blue screen of deathNhóc 5Giang hồ xóm nhà cháyNhóc 1