Triết lý họ nhà vừa mập vừa tham ăn

Triết lý họ nhà vừa mập vừa tham ăn12819

Tôi mập không phải là do tôi tham ăn mà là vì một cơ thể nhỏ không thể chứa được một nhân cách quá lớn

Nhóc 22Prehistoric age !Nhóc 32Nhóc 13