Poor stupid duck

Poor stupid duck15147

Làng nước ơi, ai cứu con tui...huhuhu

Chạy lẹ anh em ơi !Ai ngon hơn !Nhóc 17Cơ thủ bi da thuở bé