Triết lý họ nhà vừa mập vừa tham ăn

Triết lý họ nhà vừa mập vừa tham ăn3156

Tôi mập không phải là do tôi tham ăn mà là vì một cơ thể nhỏ không thể chứa được một nhân cách quá lớn

Tác phẩmAi biểu ăn cho mập như heoNhóc 8Xem cô ấy có gì nào